วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บทเรียน...โปรแกรมแฟลช


คำชี้แจง : 
1.ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
2. ทำแบบทดสอบของแต่ละเรื่อง
(มีเนื้อหาทั้งหมด 4 เรื่อง)
--------------------------------------------------------------------------------

เนื้อหาบทเรียน


----------------------------------------------------------------------------------------------

แบบทดสอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น