วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเข้า-ออกโปรแกรมแฟลช


การเข้าใช้โปรแกรมแฟลช

1.คลิกสัญรูปโปรแกรมแฟลช 


2.คลิกที่ Action Script 2.0


3.หน้าต่างโปรแกรมแฟลช


การออกจากโปรแกรมแฟลช
1.ออกจากโปรแกรมโดยใช้เมนู
ทำได้โดย...คลิกเมนู File > Exitไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น