วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย

-------------------------------------------------------

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.สามารถนำเข้าภาพมายังพื้นที่ทำงานหรือเวที (Stage) ได้
2.รู้วิธีการเพิ่มคีย์เฟรม
3.รู้คำสั่งในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเส้นตรง
4.รู้วิธีการและคำสั่งทดสอบการเคลื่อนไหว

----------------------------------------------


Motion Tween
 

       เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีการกำหนดการเคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายให้อ็อบเจ็กต์ เป็นรูปแบบการสร้างภาพเคลื่อนไหวทีีใช้มากที่สุด และโปรแกรมจะกำหนดรูปแบบชนิดนี้เป็นค่าเริ่มต้นของการสร้างภาพเคลื่อนไหวทุกครั้ง โดยโปรแกรมจะสร้างภาพเคลื่อนไหวและเส้นทางการเคลื่อนไหวให้เองโดยอัตโนมัติ

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบลอยในแนวเส้นตรง

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกคีย์เฟรมจุดเริ่มต้น สร้างวัตถุ หรือเนื้อหาตามต้องการ

ขั้นที่ 2 คลิกขวาที่คีย์เฟรม คลิกเลือกเมนู Create Motion Tween
ขั้นที่ 3 กำหนดระยะห่างจากจุดแรกตามต้องการ เช่น ห่าง 15 เฟรม คลิกที่เฟรมที่ 15 แล้วเพิ่มคีย์เฟรม โดยกด F6 หรือคลิกเมนู Insert > Timeline > Keyframeขั้นที่ 4 ที่เฟรม 15 จับวัตถุที่ stage แล้วปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ เช่น ย้ายไปอยู่ตำแหน่งขวาสุดของ Stage
ขั้นที่ 5 ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie จะได้ไฟล์ Movie เป็น .swf


-------------------------------------------------------------
Cr : http://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-Learning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/Flash/chapter4.html

       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น